Tere Tulemast

Eesti Laste Südameliidu koduleheküljele!

Meist

Eesti Laste Südameliit areneb oma eesmärgi saavutamiseks tegevust, mis on suunatud:

  • Sellise elukeskkonna propageerimisele, mis vähendaks südamehaigustesse haigestumist ja kergendab südamehaiguste kulgu;
  • Kontaktide loomisele ja koostööle südamehaigust põdevatele laste probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu kui välismaal, südamehaigustega seonduvate teadmiste levitamisele seminaride, loengute, publikatsioonide, TV ja raadiosaadete abil või sellealast kirjandust välja andes;
  • Soodustuste ja abi osutamisele südamehaigust põdevate lastele ja lapsi hooldavatele isikutele;
  • Südamehaigete laste sotsiaalhoolduse parandamisele ja nende perekondade kaitsmisele riigi ja kohalikes võimu- ja valitsusorganites;
  • Südamehaigete laste ravi tervisekeskuse propageerimisele ja rajamisele, südamehaigete laste eluviisi lahendamisele ja sobitamisele ümbruskonna omale.

Loe edasi…

Südamerikked

Süda on selle omaniku rusikas käe suurune õõnes muskel. See koosnev vasak- ja paremosast ühise eralsusseina(septumiga). Mõlemad pooled koosnevad ülemisest osast e. kojast ja alumisest osast e. vatsakesest (atrium,ventrikel).

Üksikud südamerikked varieeruvad laialdaselt nii põhitüübi kui detailide osas. Sellest tuleneb individuaalse meditsiinilise informatsiooni vajadus. Seega ei ole oma lapse südamerike kunagi täpselt võrreldav mõne teise lapse juhtumiga.
Võib öelda, et ümmarguslt üka neljandik kõigist südameriketest on nii kergekujulised, et “kasvavad välja” või ei häiri last mitte millestki. Teise neljandiku moodustavad aga sedavõrd rasked rikked, et laps suudab elada vaid ühe kuu, äärmisel juhul kuni ühe aasta. Ülejäänud poole moodustavad aga sümtomaatilised südamerikked, milledest paljusid on võimalik tänapäeval opereerida. Selle järel võivad paljud lapsed tunda end enam-vähem tervetena. Loe edasi…

Tasub teada

MIKS SÜNNIVAD LAPSED SÜDAMERIKKEGA?
Kaasasündinud südamerike on koondnimetus mitmele sajale erinevale südame ja aordi väärarengu tüübile. Rikked on nende arenguhäirete tulemus, mis leiavad tavaliselt aset juba lootearengu varajases staadiumis, enne 12-ndat rasedusnädalat. Suures osas on nende põhjused siiani tundmatud. Mõnel juhtumil on ema raseduse varajases staadiumis põdenud läbi sarlakid. Seeo ainuke viiruslik haigus, mille osas on kindel, et sellega võib kaasneda südamerike, kuid kahtlustatakse, et ka teised nakkushaigused võivad mõjutada südame väärarengut. Kahtluse alla on seatud ka mitmed ravimid.Kindlaid tõendeid on meil ainult nn. Neurosedyni katastroofi kohta 60-ndate aastate algusest, mil selle närvirahusti kasutamisega kaasnesid muuhulgas käte, jalgade ja südame väärarengu juhtumid. Kromosoomihäiretega lastel, näiteks DOWN’I sündroomiga ehk mongoliidsetel, on sageli südamerikked. Seevastu on aga südamerikkega, kuid muus osas tervetel lastel, kromosoomihäirete esinemine väga haruldane. Loe edasi…