Meist

Eesti Laste Südameliit areneb oma eesmärgi saavutamiseks tegevust, mis on suunatud:

  • Sellise elukeskkonna propageerimisele, mis vähendaks südamehaigustesse haigestumist ja kergendab südamehaiguste kulgu;
  • Kontaktide loomisele ja koostööle südamehaigust põdevatele laste probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu kui välismaal, südamehaigustega seonduvate teadmiste levitamisele seminaride, loengute, publikatsioonide, TV ja raadiosaadete abil või sellealast kirjandust välja andes;
  • Soodustuste ja abi osutamisele südamehaigust põdevate lastele ja lapsi hooldavatele isikutele;
  • Südamehaigete laste sotsiaalhoolduse parandamisele ja nende perekondade kaitsmisele riigi ja kohalikes võimu- ja valitsusorganites;
  • Südamehaigete laste ravi tervisekeskuse propageerimisele ja rajamisele, südamehaigete laste eluviisi lahendamisele ja sobitamisele ümbruskonna omale.

Arengu eesmärgid:

  • Südamehaigete laste eluviisi lähendamisele ja sobitamisele ühiskonnas s.o südamehaigete laste elukvaliteedi parandamisele
  • Kaasa aidata südamehaigete laste sotsiaalhoolduse parandamisele ja nende perede kaitsmisele riigi ja kohalikes võimu-ja valitsemisorganites s.o. suunatud südamehaigete laste ja haigusega seotud probleemide lahendamisele
  • Kontaktide loomine ja koostöö südamehaigust põdevate laste probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu kui ka välismaal
  • Rahaliste vahendite hankimisele nii kodu kui ka välismaalt s.o. kaasa aidata neile peredele keda ei suuda meie riik aidata