Tegevus

Liidu tegevus:

  • Otsib sponsoreid ja täiendavaid finantsallikaid ,organiseerib koostööd sponsoritega
  • Organiseerib rahaliste vahendite hankimist korjanduse, loteriide jm. tegevustega
  • Elanikkonna teavitamine südamehaigetest lastest
  • Teeb koostööd haridus- ja sotsiaalasutustega
  • Nõustab peresid individuaalselt
  • Korraldab perelaagreid ja koolitusi
  • Korraldab kirjastamist ja selle levitamist
  • Organiseerib liikmete ühistest huvidest koostööd muude asutuste ja organisatsioonidega
  • Suurendab kontakte teiste ühiskondlike organisatsioonidega