Meist

Eesti Laste Südameliit areneb oma eesmärgi saavutamiseks tegevust, mis on suunatud:

  • Sellise elukeskkonna propageerimisele, mis vähendaks südamehaigustesse haigestumist ja kergendab südamehaiguste kulgu;
  • Kontaktide loomisele ja koostööle südamehaigust põdevatele laste probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu kui välismaal, südamehaigustega seonduvate teadmiste levitamisele seminaride, loengute, publikatsioonide, TV ja raadiosaadete abil või sellealast kirjandust välja andes;
  • Soodustuste ja abi osutamisele südamehaigust põdevate lastele ja lapsi hooldavatele isikutele;
  • Südamehaigete laste sotsiaalhoolduse parandamisele ja nende perekondade kaitsmisele riigi ja kohalikes võimu- ja valitsusorganites;
  • Südamehaigete laste ravi tervisekeskuse propageerimisele ja rajamisele, südamehaigete laste eluviisi lahendamisele ja sobitamisele ümbruskonna omale.

Loe edasi…